De Toegepast Gerontoloog

Verbinden, Innoveren en Realiseren

Ondernemende professional die vraagstukken rondom ouderen in alle opzichten, binnen bedrijven en organisaties middels een "service" gerichte visie aanpakt. Vanuit service design worden producten en diensten ontwikkeld. Een iteratief proces waarbij er nauw samengewerkt wordt met alle betrokken stakeholders om tot een zo goed mogelijk aansluitend product of dienst te komen. De toegepast gerontoloog richt zich op de 5 domeinen: Wonen, zorg, arbeid, productinnovatie en vrijetijdsbesteding.

Een brug bouwen tussen de harde en de zachte kant van bedrijfsvoering.


Onderzoek en dienstontwikkeling, waarbij gebruik gemaakt wordt van co-creatie en co-design om een passende dienst of product te ontwikkelen. Als alle stakeholders mede waarde creëren en dit wordt gefaciliteerd en ondersteund door de organisatie of het bedrijf, spreken we over co-creatie. Men raakt 'gehecht' aan het product, de dienst en zal eerder geneigd zijn om het te kopen of te gebruiken.
Een win = win situatie voor zowel de klant/cliënt als voor het bedrijf of de organisatie.

Toegepaste Gerontologie

Wat houdt toegepaste gerontologie in?

Het vakgebied TG

De toegepast gerontoloog aan het werk.

Studie-informatie TG

Meer informatie over toegepaste gerontologie studies.

TG in het werkveld

Meer informatie over de werkgebieden van de toegepast gerontoloog