Jong beroep in een ouder wordende maatschappij

Toegepaste gerontologie is een jong vakgebeid. Sinds 6 jaar begeven de eerste toegepast gerontologen zich in het werkveld. Niet gek dus dat er nog weinig mensen gehoord hebben van deze frisse professionals. Toegepaste gerontologie is ontstaan vanuit een behoefte aan een professional die op een praktische manier aan de slag kan gaan met een van de grootste thema's in de huidige maatschappij: vergrijzing. Een breed gebied, terug te vinden in alle lagen van de maatschappij.

Zowel bedrijven, organisaties als de overheid worstelen met de zorg rondom de vergrijzing. Naast de uitdagingen die vergrijzing met zich meebrengt, liggen er ook kansen voor bedrijven door de ouderen te omarmen als doelgroep. De trends in de huidige maatschappij vragen om een professional met een helicopterview en tegelijkertijd beide voeten in de klei.

De toegepast gerontoloog is breed opgeleid en kan de bijbehorende competenties inzetten bij allerlei vraagstukken. Echter onderscheid elke toegepast gerontoloog zich door naast vakgerelateerde competenties, ook persoonlijke eigenschappen en vaardigheden in te zetten. Grofweg zijn toegepast gerontologen in te delen in vier typen. Afhankelijk van de mate waarin zij zich bezig houden met design en het meer of minder direct contact met de oudere doelgroep is onderstaande indeling te maken.

Commerciële verbinder

Uitgelichte competenties

Service Design

Commercieel denkend

Netwerker

out of the boxMeer inzichten in het werkveld van de commerciële verbinder

Innovatieve ontwikkelaar

Uitgelichte competenties

Service Design

Co-creatie

out of the box

Innovatief


Meer inzichten in het werkveld van de innovatieve ontwikkelaar

Betrokken Beleidsmaker

Uitgelichte competenties

Duidelijke visie

Besluitvaardig

Accuraat

NetwerkerMeer inzichten in het werkveld van de betrokken beleidsmaker

Praktische zorgdrager

Uitgelichte competenties

Co-creatie

Ervaring uit de praktijk

Innovatief

persoonsgerichtMeer inzichten in het werkveld van de praktische zorgdrager