Samen op weg naar een leeftijdsvriendelijke samenleving!

De wereld verandert in een hoog tempo. Op dit moment heeft de samenleving te maken met grote uitdagingen onder invloed van vergrijzing, digitalisering en globalisering. De maatschappij staat voor uitdagingen ten gevolge van de ontwikkelingen passende bij de huidige tijdsgeest. Zelden in de geschiedenis zijn ontwikkelingen zo snel gegaan. Dit vraagt om een nieuwe manier van denken op zowel macro, meso als microniveau en stelt zowel overheid als bedrijven en organisaties voor vraagstukken rondom het omgaan met deze veranderingen. Bovendien hebben bovenstaande factoren een enorme invloed op individuen en hun directe omgeving.

Vergrijzing

De vergrijzing is momenteel een van de grootste mondiale ontwikkelingen.. Het aantal ouderen neemt de komende jaren flink toe. Volgens CBS telt Nederland, begin 2017, 3,1 miljoen 65-plussers, waarvan 0,7 miljoen 80-plussers. Dit aantal zal de komende jaren snel stijgen. Tevens blijft de levensverwachting bij geboorte toenemen.. De groep ouderen krijgt hiermee een prominente plaats in onze maatschappij. De ontwikkeling gaan gepaard met uitdagingen op tal van domeinen in de maatschappij. Hierbij valt te denken aan gezondheidszorg, gezondheid, welzijn, pensioen, arbeid, vrije tijd et cetera.

Toegeruste professionals  

De complexheid van de verschillende aspecten en belangen op persoonlijk, sociaal, maatschappelijk en commercieel gebied maken dat er behoefte is aan een professional die goed uitgerust is met competenties om handvaten te bieden in de grote diversiteit aan verouderingsvraagstukken. Toegepaste Gerontologen zijn toegerust met competenties die maken dat zij in staat zijn de verbinding te zijn tussen organisaties, bedrijven, overheid en de senioren doelgroep. Producten en diensten kunnen beter worden afgestemd, waarbij de diversiteit en maatschappelijkheid in ogenschouw worden genomen. (R. Kempen, 2017)

Samen op weg

Middels het bouwen aan een community beoogt toegepastgerontoloog.nl een duurzaam netwerk van professionals op te zetten. Een plek waar toegepast gerontologen en andere relevante professionals elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen uitwisselen en kunnen bouwen aan een duurzaam netwerk. Met als gezamelijk doel het leeftijdsvriendelijk maken van de samenleving met oog voor een goede kwaliteit van leven voor de ouderwordende mensen.