Het werkveld van de toegepast gerontoloog

Vergrijzing is een van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen van dit moment. Het speelt een rol in allerlei maatschappelijke vraagstukken en velen buigen zich over de betekenis van vergrijzing voor de samenleving. Onze samenleving lijkt verre van adequaat te zijn toegerust op wat komen gaat. Dit geldt voor tal van domeinen: zorg, gezondheid, arbeid, sport, pensioen, welzijn en vrije tijd.

Toegepaste gerontologie is een derhalve een breed vakgebied met een sterke gemeenschappelijkheid. Alle toegepast gerontologen werken volgens het service design principe in co-creatie met belangrijke stakeholders aan het praktisch vormgeven van oplossingen voor verouderingsvraagstukken.  

Om een impressie te geven van de ruime toepasbaarheid in het werkveld, zijn onderstaand diverse beroepen weergegeven, ingedeeld naar type toegepast gerontoloog.

Commerciële verbinder

Uitgelichte competenties

Service Design

Commercieel denkend

Netwerker

out of the box

Mogelijke functies

 1. UX-experience designer
 2. Eigen bedrijf
 3. Marketing & communicatie
 4. Projecten bij commerciële bedrijven met oudere doelgroep


Op zoek naar een commerciële verbinder?

Innovatieve ontwikkelaar

Uitgelichte competenties

Service Design

Co-creatie

out of the box

Innovatief

Mogelijke functies

 1. Product - dienstontwikkelaar
 2. Bij semi-overheid/commerciële bedrijven
 3. E-health
 4. Domotica


Op zoek naar een innovatieve ontwikkelaar?

Betrokken Beleidsmaker

Uitgelichte competenties

Duidelijke visie

Besluitvaardig

Accuraat

Netwerker

Mogelijke functies

 1. Ouderen beleid gemeente
 2. Politiek
 3. HR, arbeidsdeskundig
 4. Bij een zorgorganisatieOp zoek naar een betrokken beleidsmaker?

Praktische zorgdrager

Uitgelichte competenties

Co-creatie

Ervaring uit de praktijk

Innovatief

persoonsgericht

Mogelijke functies

 1. Indicatiesteller zorg
 2. Mantelzorg makelaar
 3. Kwartiermaker
 4. Innoveren in de wijkOp zoek naar een praktische zorgdrager?