Nieuws

Blijf op de hoogte met de nieuwsflits van toegepaste gerontologie

Minor Age-friendly design

Een van de allergrootste trends in de samenleving is vergrijzing. Bedrijven, organisaties en overheden krijgen hier allemaal mee te maken, maar zijn zich hier niet allemaal voldoende van bewust. In deze minor leer je bedrijven, organisaties en overheden te ondersteunen om hun diensten en producten op leeftijdsvriendelijke wijze te ontwerpen en innoveren.

In het publieke domein vraagt vergrijzing om innovatief denken. Door te denken vanuit ‘inclusief design’ kunnen diensten, producten en de samenleving als geheel toegankelijk worden gehouden voor iedereen. Door diensten en producten aan te bieden die (ook) aansluiten bij een ouder wordende doelgroep kun je actueel blijven en als bedrijf of organisatie blijven groeien. Daar ligt voor bedrijven en organisatie een grote groeikans, waar jij als professional een bijdrage aan kan leveren.

Vergrijzing is een gegeven waar je niet omheen kan. Prognoses laten zien dat het totaal aantal oudere mensen (67+) in Nederland tot aan 2040 op zal lopen tot ongeveer 4.4 miljoen. Dat komt overeen met bijna een kwart (24%) van de totale bevolking. Wereldwijd zal in 2040 ongeveer 18% van de bevolking 60 jaar of ouder zijn. Dit percentage zal in de jaren daarna verder oplopen.

Wat leer je in deze minor

In deze minor leer je diensten of producten te ontwikkelen die ‘leeftijdsvriendelijk’ zijn en die aansluiten bij de organisatie waarvoor je werkt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan diensten en producten uiteenlopend van 1) het voor iedereen toegankelijk maken van het openbaar vervoer tot 2) het implementeren van zorgtechnologie in woonhuizen en van 3) het ontwerpen van een instrument om eenzaamheid beter bespreekbaar te maken tot 4) het meedenken over een productverbetering van een grote financiële instelling. Centrale thema’s zijn kennis over product- en dienstontwikkeling (service design), veroudering en co-creatie. Je gaat aan de slag met een project van een opdrachtgever uit de praktijk. Voor deze opdrachtgever ontwikkel en realiseer je een leeftijdsvriendelijke dienst, die de opdrachtgever direct kan inzetten. Een enkele keer volg je een inspiratiecollege die je helpt bij het uitvoeren van de opdracht.