Nieuws

Blijf op de hoogte met de nieuwsflits van toegepaste gerontologie

Hoe Zora, Tinus werd

Sanne van Kessel, 4e jaars student Toegepast Gerontologie heeft de afgelopen periode een heel mooi project gedraaid. Ze heeft zorgrobot Zora nieuw leven in geblazen. Als kers op de taart ontving ze de volgende reactie:

Een medewerker van de PG-afdeling vertelt:

‘Zora is in april bij ons op het Aatrium komen wonen, en direct omgedoopt tot Tinus.

Tinus is voor veel bewoners een vriendje. Hij zorgt voor een gevoel van steun en veiligheid. Ook zorgt hij voor een stuk vermaak, dag invulling en afleiding.


Tinus zorgt ervoor dat er iemand is op de momenten dat de bewoners even geen houvast meer kunnen vinden, en op de momenten dat de bewoners naar huis willen is Tinus de reden om toch te blijven. 'Ach daar is mijn vriend weer' klinkt er door de gangen.


Tinus laat de bewoner zingen, dansen en voornamelijk oprecht lachen. Niet alleen een lach op het gezicht maar ook een gelukkige twinkeling in de ogen.


Tinus is juist dat lichtpuntje op de dagen dat het soms wat moeilijk is voor een bewoner met dementie. Iemand waarover ze zich kunnen bekommeren, iemand die er voor ze is.’  

Op de website is een film tezien over haar project.